Finnan käyttäjäkyselyn tuloksia ja käyttötilastoja

Finna-hakupalvelun asiakkaiden kokemuksia kartoitettiin käyttäjäkyselyllä marras- joulukuussa 2015. Myös UEF-Finnan käyttäjät olivat aktiivisia ja iloksemme saimme vastauksia noin 240. Vastaajista suurin osa oli opiskelijoita, noin 77 %. Valtakunnallisesti vastauksia tuli yli 12 000. Vastanneiden kesken arvottiin Samsungin tabletti, jonka voitti tamperelainen Finnan käyttäjä.

Kokemuksia UEF-Finnasta:

Lähes 40 % vastaajista oli kuullut Finnasta ensimmäisen kerran kirjaston toimipisteestä ja noin 20 % verkkoartikkelista tai –uutisesta. Vastaajista noin 30 % käyttää Finnaa vähintään kerran viikossa.

Yli puolet käyttäjistä etsi Finnasta tiettyä aineistoa ja noin 20 % etsi kiinnostavaan aiheeseen liittyvää tietoa. Noin 8 % vastaajista varasi tai uusi kirjastoaineistoa. Aineistoa etsittiin eniten opiskeluun (48,3 %) ja akateemiseen tutkimukseen (29,2 %) ja etsitty aineisto oli löytynyt noin 77 %:lla käyttäjistä. 5 % käyttäjistä ei ollut löytänyt etsimäänsä aineistoa. Lähes 60 % vastaajista oli löytänyt Finnasta jotakin muuta kiinnostavaa. Eniten asiakkaita kiinnostavat suoraan verkossa saatavilla olevat aineistot esim. kuvat, kirjat, lehdet ja artikkelit sekä opinnäytteet.

Suurin osa UEF-Finnan käyttäjistä koki sen helppokäyttöiseksi ja hyödylliseksi ja se saikin keskiarvon 7,8 arvosanaksi asteikolla 0-10.

keskiarvo

Noin 95,3 % vastaajista suosittelisi UEF-Finnaa muille.

UEF-Finna otettiin käyttöön elokuun lopussa 2015 ja sitä on jo testailtu kohta puoli vuotta. Verrattaessa syyskuun ja tammikuun tilastoja huomataan, että käyntien määrä on lisääntynyt noin 2000:sta noin 3000:een kuukaudessa. Myös hakutyypeissä on tapahtunut muutosta. Perushakuja on tehty syyskuussa 73 % ja tammikuussa 52 % kaikista hauista. Kansainvälisistä aineistoista (PCI) tehtyjen hakujen määrä on kasvanut 14 %:sta 36 %:iin.

Finna tilastoja 2016

 

Viiden kuukauden aikana UEF-Finnassa on ollut yli 12000 käyntiä, keskimääräisen käynnin kesto on ollut 7,5 minuuttia ja toimintoja on suoritettu yhteensä 98571 kpl.

helminauhaa  

Finnaa kehitetään jatkuvasti ja arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja yhteen kokoavan Finna.fi-palvelun avoin rajapinta api.finna.fi julkaistiin helmikuussa 2016. Tänä keväänä odotellaan uutta entisestään paranneltua ohjelmistoversiota, joka tuo tulleessaan muutoksia myös UEF-Finnan ulkoasuun ja hakutoimintoihin.

 

Anu Eskelinen
Tietoasiantuntija
Verkkoresurssipalvelut

 

 

 

Mainokset

Bongaa sohva

Joensuun kampuskirjaston tilojen asiakasystävällisyys ja viihtyisyys on saanut kauniin kruunun uusitusta lehtisalista, jota nykyisin olohuoneeksi kutsutaan. Tila onkin jo löytänyt muotonsa ja käyttäjänsä. Virallisia avajaisia vietetään huhtikuun alkupuolella, joten siitä lisää tuonnempana.

olkkari

Sivutuotteena olohuoneprojektista jäi yli muutama punainen ja musta sohva. Koska aina ei ole mukava lukea pöydän ääressä asennossa istuen, nämä sohvat ripoteltiin ympäri kirjastoa erityisesti paikkoihin, joissa katse voisi välillä viivähtää myös ikkunasta näkyvässä maisemassa. Joko sinä olet ehtinyt löytää ne? Sohvat ovat kurssikirjalukusalissa, 2A- ja 2B-saleissa sekä kolmannen kerroksen tasanteella.

sohva2B

Mitä muuta voisimme tehdä tilojen parantamiseksi? Anna palautetta, esitä toiveita.

Suuriin taloudellisiin satsauksiin ei aina ole mahdollisuuksia, mutta ajan kanssa moni asia onnistuukin. Eikä hyvä idea välttämättä vaadi toteutuakseen suuria summia.

 

Laura Parikka

Tietoasiantuntija

Muutoksia ja ongelmia Suomen Laki -hakupalvelun e-kirjoissa

​Talentum on linkittänyt Verkkokirjahylly-palvelun e-kirjat Suomen Laki –palveluun. Samalla kaikki Suomen Laki –palvelun e-kirjat on siirretty Verkkokirjahyllyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pääsy sekä entisiin Suomen Laki -palvelun e-kirjoihin että Verkkokirjahyllyn e-kirjoihin toimii jatkossa kummastakin mainitusta palvelusta.

Muutostöiden vuoksi voi edelleen ilmetä ongelmia Suomen Laki -hakupalvelun e-kirjojen avautumisessa. Lisäksi osa Josku-tietokannan ja Finna-hakupalvelun e-kirjalinkityksistä Suomen Laki -palveluun ei tällä hetkellä toimi.  Kirjat avautuvat parhaiten Nelli-portaalin kautta: ensin etsimällä Nellistä tietokantana joko Suomen Laki tai Verkkokirjahylly, ja sitten selaamalla kirjavalikoimaa.

Pahoittelemme muutostöistä aiheutuvaa haittaa!

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija
Verkkoresurssipalvelut

UEFin kirjaston lehtikokoelmat karttuivat Sage Premierillä

Sage

Iloitkaa tieteen ja taiteen ystävät, sillä yliopiston kirjasto on tilannut vuodeksi 2016 monialaisen Sage Premier –kausijulkaisupaketin. Löytyy sosiologiaa, lääketiedettä, kulttuurintutkimusta, politiikkaa, businessia, sukupuolentutkimusta, kasvatustiedettä – vain muutamia tieteenaloja mainitakseni. Aiemmin tilattujen Sagen lehtien lisäksi pakettiin sisältyy noin 550 uutta nimekettä. Suurin osa lehdistä tarjoaa myös kattavan arkiston vanhoihin numeroihin aina vuoteen 1999 saakka niiltä osin kuin vanhat vuosikerrat ovat saatavilla. Lehdet ovat jo löydettävissä ja käytettävissä Nelli-portaalin lehtihaun kautta.

Sage Premierin nimekkeet ja vuosikerrat vaikuttavuuskertoimineen (Impact Factor): http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/SAGE/Sage%20Premier%202012%20Lehtilista%20vuodelle%202016.xlsx

 

Rejoice, friend of science and arts, for University of Eastern Finland Library has subscribed to interdisciplinary Sage Premier journal collection for the year 2016. This means that approximately 550 new journals are added to our collection. If available, most of the journals offer access to previous volumes back to 1999. The journals can be found via UEF Nelli portal.

The titles with their Impact Factor and archive information can be found here: http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/SAGE/Sage%20Premier%202012%20Lehtilista%20vuodelle%202016.xlsx

 

Lisätietoja / for more information: nelli@uef.fi

Harri Parviainen
tietoasiantuntija / Information Specialist

 

Muutoksia kirjaston kokoelmissa 2016

Tieteellisten julkaisujen kustannukset ovat karkaamassa ulottumattomiin, varsinkin aikana jolloin yliopistojen rahoitusta leikataan rajusti. Digitaaliset aineistot ovat tehostaneet tieteellistä julkaisemista, mutta samalla julkaisujen hinnat ovat nousseet merkittävästi. Hankinnan tilannetta huonontaa myös heikkenevä euron suhde dollariin; suurin osa kansainvälisestä tiedejulkaisemisesta on amerikkalaisten käsissä.

Suuret tiedekustantajat tahkoavat voittoja, joille muut tuotannon ja talouden alat voivat vain olla kateellisia. Tieteelliselle kustantamiselle yritetään rakentaa vaihtoehtoja, mutta toistaiseksi open access ­-julkaiseminen ei ole saanut tilausmaksuja alenemaan.

Itä-Suomen yliopiston kirjastokin joutuu karsimaan vähän käytettyjä aineistoja. Suuriin leikkauksiin ei vielä ole ollut tarvetta, mutta tilanne saattaa jatkossa muuttua. Joissakin yliopistoissa lehtikokoelmista on jo nyt leikattu 10 % ja aineistomäärärahoista kokonaisuudessaan jopa 30%

Suurin osa UEFin käytössä olevasta tieteellisestä aineistosta tilataan Kansalliskirjaston alaisuudessa toimivan FinELibin (Finnish National Electronic Library) konsortiosopimusten avulla. Finelibin sopimukset hillitsevät kustannusten nousua, mutta ovat silti 3-5 % vuodessa. Muualta tilattujen aineistojen hinnat ovat nousseet tyypillisesti 5-9 % vuodessa, mutta jopa 20-30 % korotukset ovat mahdollisia.

Kokonaisuutena UEFissa on kuluvana vuonna paremmat ja laajemmat tietoaineistot kuin koskaan aikaisemmin. Joitakin lakkautuksia on kutenkin jouduttu tekemään. Perusteena on käytetty hankintahintaa, käytön laajuutta sekä näiden yhdistelmänä yhden käyttökerran hintaa. Lisäksi on arvioitu aineiston tarpeellisuutta verrattuna yliopiston strategisiin tavoitteisiin, ja tarvittaessa on myös käyty keskusteluja tiedelaitosten kanssa.

Muun muassa seuraavien aineistojen tilaukset lopetettiin vuoden 2016 alusta:

Aleksi, MOT Proofing, Grove Art Online, Grove Music Online, Dictionary of Natural Products, HS-verkkoarkisto (kesällä 2016). Lisäksi lopetettiin 43 lehden tilaukset. Osa näistäkin ilmestyy open access -muodossa verkossa.

Vastapainoksi kokoelmia on myös laajennettu kysyttyjen tiedelehtien ja e-kirjapakettien osalta. Näistä kerrotaan tarkemmin tulevissa kirjaston blogeissa.

Lisätietoja:

palvelupäällikkö Jukka Kananen

S__9A89