ISYY:n Hymy- ja valitusviikon 2013 palautteiden vastaukset

Joensuun  ja Savonlinnan kampuskirjastot

–         tietokoneet vain työskentelyyn, ei videoiden katseluun

Siihen, mitä töitä asiakkaat tekevät tietokoneilla, emme voi puuttua. Poikkeuksena tähän on ainoastaan käyttö, joka rikkoo lakia.  Videoiden katselu voi liittyä opiskeluun tai tutkimuksen tekemiseen. Kirjasto on kiinnostunut tekemään ylioppilaskunnan kanssa yhdessä tähän liittyvän kampanjan, jolla korostetaan tietokoneiden käyttöä vain opiskeluun liittyviin tehtäviin.

–         enemmän tietokoneita

Tietokoneita tarvitaan lisää, se on tiedossamme. Tämän hetken taloudellinen tilanne on se, että emme voi luvata konekannan lisäämistä. Opetus- ja opintopalveluiden yksikköön kuuluva Oppari hallinnoi Joensuun kampuskirjastossa olevia koneita. Olemme välittäneet palautteenne asiasta myös sinne.

–         poistokirjat voisi järjestää tieteenaloittain

Sitä on kokeiltukin, mutta käytännössä järjestystä on erittäin vaikea ylläpitää. Kirjat sekoittuvat aika nopeasti asiakkaiden etsiessä kirjoja. Mutta aina mahdollisuuksien mukaan aineistoa järjestellään.

–         kirjojen järjestystä voisi miettiä loogisemmaksi

Parannuksia kokoelmien löydettävyyden eteen tehdään jatkuvasti, ja tässä asiassa käyttäjien näkökulman mukaan saaminen on erityisen tärkeää.  Käytännön tason parannusehdotukset ovat tervetulleita!

–         tiedotus paremmaksi koulutuspäivistä ja niiden järjestäminen tavalla, että kirjasto olisi auki silloinkin

Pohdimme, miten kirjaston tilat jatkossa voisi pitää Joensuun kampuksella auki, vaikka kirjaston henkilökunta olisi koulutuksessa. Henkilöstön kehittämisen näkökulmasta on tärkeää, että kaikki henkilökuntaan kuuluvat pääsevät osallistumaan koulutuksiin. Koulutusten tarkoituksena on parantaa henkilökuntamme valmiuksia palvella asiakkaita. Poikkeusaukioloajoista tiedotamme monella kanavalla ennen sulkupäivä: mm. kotisivuillamme, Facebookissa, Web-oodissa ja sähköpostilistojen kautta.

–         voisiko maksut pystyä maksamaan netissä?

Tämä on kehitteillä, ja toivomme että onnistuu jo tämän vuoden aikana.

–         voiko varausmaksut poistaa? (etenkin jos kirja on hyllyssä)

Hyllystänoutopyyntöjen maksut (0,50 €) perustuvat työn hintaan. Käytössämme on Suomessakin ainutlaatuinen järjestelmä, jossa satojen kilometrien päässä toisistaan sijaitsevien yliopistomme kampuskirjastojen kirjat ovat kaikkien Itä-Suomen yliopiston kampusten asiakkaiden käytettävissä ja liikkuvat kampukselta toiselle noin toisena työpäivänä siitä, kun pyyntö on tehty. Tämä tarjoaa asiakkaillemme nopean palvelun.

–         kiitokset iloisesta palvelusta

Kiitos!

–         etukäteen varattavia tietokoneellisia työpisteitä, joissa voi omaa tutkimusta tehdä määräajan

Koska tarjoamme avoimen mahdollisuuden kaikille, emme voi rajata työpisteitä yksittäiskäyttöön. Tästä asiasta kannattaisi keskustella myös tiedekuntien sisällä.

–         tulostuskoppiin toinen tulostin

Jos palautteella tarkoitetaan Joensuun kampuskirjaston tulostustilaa, on siellä kaksi tulostinta.

–         pidempi aukiolo lauantaisin

Toive pidemmistä aukioloajoista on esillä aika ajoin. Olemme tehneet ja tulemme tekemään kävijäseurantaa esim. iltakäytöstä ja lauantaikäytöstä. Kävijöitä on, mutta määrät eivät ole suuria. Kirjaston henkilöstöresurssit eivät anna mahdollisuutta pidempiin aukioloihin.

–         kirjastoon enemmän tietokoneita ja selkeät säännöt koneille jonottamisesta (suomeksi+englanniksi)

Jo aiemmin tulleiden asiakaspalautteiden perusteella on asia viety eteenpäin Opparin tiedoksi, jossa asiaa valmistellaan.

–         Joensuun henkilökunta todella ystävällistä

Kiitos, jatkamme samaan malliin.

–         melu ja kännykän käyttö kirjastolla ärsyttää

Kehittelemme koko ajan keinoja, miten saisimme kirjastosta työtilan, jossa jokainen voisi työskennellä kutakuinkin rauhassa. Järjestimme viime vuonna Hiljaisuus-kampanjan. Syksyisin kerromme tutor-ryhmien kierroksilla uusille opiskelijoille, että aina huomioitaisiin myös muiden kirjastonkäyttäjien työrauha. Jatkamme edelleen ponnisteluja.

–         IT- tuki on ystävällistä

Kiitos, välitämme tiedon Opparin ja Tipan neuvojille.

Kuopion kampuskirjasto

–         Kampuskirjastolla liian vähän konepaikkoja!

Tietokoneita tarvitaan lisää, se on tiedossamme. Tämän hetken taloudellinen tilanne on se, että emme voi luvata konekannan lisäämistä. Kuopion kampuksella on myös Opparin tilat Canthiassa, jossa on lisää koneita.

–         Kirjaston aukioloajat –> auki myöhempään

Toive pidemmistä aukioloajoista on esillä aika ajoin. Olemme tehneet ja teemme jatkossakin kävijäseurantaa esim. iltakäytöstä ja lauantaikäytöstä. Kävijöitä on, mutta määrät eivät ole suuria. Kirjaston henkilöstöresurssit eivät anna mahdollisuutta pidempiin aukioloihin.

–         hiljaisen lukutilan ilmastointi on liian kovalla, kylmä on

Ottakaa yhteys henkilökuntaan, kun tila kylmenee liikaa. Sen voi sammuttaa. Kysymyksessä ei ole ilmastointilaite vaan jäähdytin.

–         hiljaisen lukutilan ja kirjaston väliin väliseinää, jotta voi olla paremmin rauhassa

Tällä hetkellä väliseinä ei ole suunnitelmissa: se voisi vaikuttaa ilman laatuun lukutilassa.

–         hiljaisessa lukutilassa valaistus ja tuolit ovat toimivat

Kiitos, tämä on hyvä tietää.

Arja Juntunen, palvelupäällikkö, asiakaspalvelut

Mainokset

”Suuri ilo asioida aina KYSin tieteellisessä kirjastossa.” – käyttäjäkyselyn tuloksia

Vuonna 2013 toteutetun korkeakoulukirjastojen kansallisen käyttäjäkyselyn KYSin tieteellistä kirjastoa koskevat vastaukset kertovat enimmäkseen vastaajien tyytyväisyydestä kirjaston palveluihin ja aineistoihin.

Tärkeimpinä palveluina pidettiin niitä palveluita, jotka myös koettiin toimivimmiksi: sopivia aukioloaikoja, sähköisen asioinnin toimivuutta ja sitä, että tiedot löytyvät helposti kirjaston verkkosivuilta.

Henkilökunnan tavoitettavuutta, palveluhaluisuutta ja asiantuntemusta arvostetaan. Vastaajat ovat tyytyväisiä avun saantiin tiedonhankinnassa ja ongelmatilanteissa.

Kyselyssä pyydettiin kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointi- ja oppimisympäristönä. Monet kommenteista koskevat KYSin tieteellisen kirjaston pienentyneitä, usein ahtaiksikin koettuja tiloja, ja vähäistä tietokoneiden määrää, sekä lukusalin, ryhmätyöhuoneen ja wc-tilojen puutetta.

 • KYS:in kirjastossa on tällä hetkellä käytössä 14 tietokonetta ja lääketieteen opiskelijoita KYSillä on n. 400, jolloin ruuhka-aikoina on melkein mahdotonta saada konetta käyttöönsä.
 • Ryhmätyöskentelytiloja ei ole.
 • Lukusalia tarvittaisiin kipeästi!
 • Ryhmätyöhuoneen puute!
 • Olisi myös kiva, jos kirjastossa olisi vessa.
 • KYSillä tarvitsemme lisää tietokoneita, työskentelypisteitä ja ryhmätyötiloja.

Kaikki vastaajat eivät omasta mielestään kirjastoa käytä – tai ainakaan paikan päällä kirjastossa käy.

 • Verkkopalveluiden kautta saan tarvitsemani tiedot. Ja ajoittain soitan apua KYS:n tieteellisestä kirjastosta tai yliopistolta.
 • Tällä hetkellä ei ole ilmaantunut tarvetta, koska verkon kautta tiedonhaku onnistunut/onnistuu hyvin.
 • Teen kirjalainaukset ja haut verkon kautta
 • Sähköinen palvelu riittää
 • Enimmäkseen asioin sähköisesti. Hyödynnän sähköisiä palveluita lähes päivittäin.

Kirjaston näkökulmasta myös verkko- ja puhelinpalveluiden käyttö on kirjaston käyttöä.

Vastaajat ovat tyytyväisiä myös kirjaston tarjoamaan ohjaukseen ja koulutukseen:

 • KYS tieteellisen kirjaston tarjoama koulutus on hyvin järjestetty ja sitä on mielestäni riittävästi.
 • Tiedonhankinnan kurssit ovat hyviä, myös tiedonhankintapalvelut ovat erittäin hyvät.

Myös palveluiden taso saa kiitosta:

 • Sen lisäksi, että itse oppii tehden ja koulutuksia käyden hakemaan tietoa, on erittäin tärkeää, että tarvittaessa on käytettävissä ihmisiä, jotka ovat erityisesti perehtyneet tiedonhankintaan.
 • Palvelu ystävällistä ja erittäin ammattitaitoista. Suuri ilo asioida aina KYSin tieteellisessä kirjastossa.
 • Erittäin hyvää ja tehokasta palvelua, kiitos.
 • Kirjaston henkilökunta ollut auttavaista, tiedottanut todella hyvin.
 • Kiitokset loistavasta palvelusta KYSin tieteelliselle kirjastolle kuluneiden opiskeluvuosien aikana.
 • Erittäin ystävällinen, ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilökunta. Kiitos yhteistyöstä.

Aina kaikki ei kuitenkaan suju niin hyvin kuin toivotaan:

 • Elektronisia lehtiä käyttäisin, mutta ne eivät avaudu muuta kuin kirjaston henkilökunnalle.
 • Paperisia lehtiä ei tule. Elektroniset eivät aukea luettaviksi.

Suurin osa lehdistä tilataan elektronisina; paperilehtiä vain erityissyistä. Jos lehtiartikkelien avaamisessa on ongelmia, kannattaa ottaa heti yhteyttä kirjastoon, jotta ongelma voidaan ratkaista. Myös tämän blogikirjoituksen lukemisesta voi olla hyötyä.

Joihinkin kommentteihin kirjasto toivoo täsmennyksiä:

 • E-lehtien kokoelma saisi olla laajempi.
 • Laajempi valikoima e-lehtiä.
 • Toiveena lisää lastenpsykiatriaan liittyviä lehtiä ja uutuuskirjoja.

Mitä lehtiä? Minkänimisiä kirjoja? Täsmentää voi kommentoimalla tätä kirjoitusta tai tekemällä hankintaehdotuksen. Kaikkia toiveita emme voi nykyisillä resursseilla toteuttaa, mutta kaikki hankintaehdotukset käsitellään ja niihin vastataan.

Joihinkin kyselyssä saatuihin kommentteihin kirjasto voi antaa vastauksen tässä:

 • Kirjaston etusivulle voisi laittaa suoran yhteyden hakukoneisiin.

Kirjaston etusivulle ei ole mahdollista suoraan linkittää satoja tietokantoja. Linkit kaikkiin tietoaineistoihin löytyvät Nelli-portaalista. Jos tarkoitetaan KYSin intranetissä olevaa KYSin tieteellisen kirjaston sivua, on siellä otsikon Tiedonhakuun alla linkitykset käytetyimpiin tietokantoihin. Samoin Itä-Suomen yliopiston kirjaston etusivulla on Pikalinkit-kuvake, jonka alta löytyvät useimmin kysyttyjen tietokantojen linkit.

 • Ehkä joku pikalinkki millä voisi antaa nopeasti palautetta/toiveita tai kysyä kysymyksen tilanteen sattuessa kohdalle olisi hyvä?

Verkkoasiointi-sivulta löytyvät linkit erilaisiin tilanteisiin, esimerkiksi palautelomake ja kysy kirjastosta -lomake. KYSin tieteellisen kirjaston asiakaspalvelun sähköpostiosoite on kys.kirj[at]kuh.fi.

 • Tarvitsisin Nelli-ohjauksen.

Tietoasiantuntijoiden kanssa voi sopia henkilökohtaisen ohjausajan. Alle tunnin kestävä ohjaus on maksuton.

 • Tiedonhankinnan opetusta tukisi mahdollisuus opetella itse samalla käytännössä tiedonhakua,  sillä itselleni ainakin sopii parhaiten käytännön kautta oppiminen.

Tiedonhaun koulutuksia voidaan KYSissä järjestää ryhmille sovittaessa myös atk-luokissa, mutta koska kirjastolla ei ole omaa opetustilaa, tulee opetuksesta tällöin kustannuksia, joista on sovittava erikseen.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

Tuulevi Ovaska, palvelupäällikkö, KYSin tieteellinen kirjasto