Kesäasiaa kirjastosta

Olemme avoinna koko kesän. Tarkista kampuskirjastojen ja KYSin tieteellisen kirjaston aukioloajat ja poikkeusaukioloajat kotisivulta.

Poikkeukset:

  • Kuopion kampuskirjaston lukusali on poissa käytöstä yliopiston remontin vuoksi 1.6. -30.6.2015. Kirjaston muut tilat ovat käytettävissä normaalisti. Pahoittelemme remontista aiheutuvaa häiriötä!
  • Kesälauantaisin olemme kiinni.
  • Keskiviikkoisin Joensuun ja Kuopion kampuskirjastot ovat auki klo 18.
  • Savonlinnan kampuskirjaston aukioloissa on rajoituksia kesällä. Kirjasto on kokonaan kiinni 29.6. -24.7.
  • Kesäaukioloajat alkavat 1.6. ja päättyvät 31.8.

Asiantuntevaa palvelua, opastusta ja neuvontaa on tarjolla kirjaston aukioloaikoina. Kysy myös chatissa!

Joskussa voit uusia lainojasi ja tehdä varauksia. Tule lainaamaan kesän kirjat! Kirjat voit palauttaa kaikkiin kirjaston toimipisteisiin riippumatta siitä mistä toimipisteestä olet ne lainannut tai palautuslaatikoihin tai -luukkuihin ympäri vuorokauden. Voit lähettää kirjat myös postin kautta, yhteystiedot.

Lainaukseen liittyvät maksut maksat verkon kautta tai asiakaspalvelussa.

Muista myös yhteislainaus Varastokirjastosta.

E -aineistot ovat käytössä, kotoa käsin etäkäyttöyhteydellä.

Kesäopiskeluun tarjoamme rauhallisen lukusalin, ryhmätyö- ja työskentelytilat sekä kirjastossa olevat koneet ja laitteet.

Kuopion kampuksella tehdään remonttia koko kesän, joten remontin ääniä kantautuu kirjastoonkin. Pahoittelemme remontista aiheutuvaa haittaa. Kirjastossa on saatavana korvatulppia.

Kampuskirjastomme palvelevat kaikkia kesäloman viettäjiä!

Tervetuloa!

sun

Eeva Abell

tietopalveluneuvoja, asiakaspalvelut

Tuula Rissanen

ma.tietoasiantuntija, asiakaspalvelut

 

Summer at the library

We will be open the whole summer. Check the campus libraries’ and KUH library’s opening hours and exceptional opening hours from the library’s home page.

Exceptions:

  • Kuopio Campus Library’s reading room will be out of use 1.6. -30.6.2015 due to renovation work. Library’s other spaces are at your disposal as before. We apologise for any inconvenience caused by the renovation work!
  • During the summer we will be closed on Saturdays.
  • On Wednesdays Joensuu and Kuopio campus libraries will be open until 6pm.
  • Savonlinna campus library will be closed 29.6. -24.7.
  • Summer opening hours start 1.6. and end 31.8.

Expert services, guidance and instructions are available during the library’s opening hours. You can also ask for help in the library’s chat!

In the Josku database you can renew your loans and make reservations. Come and borrow the books for the summer! You can return the UEF library’s books to all of the campus libraries and KUH Medical Library regardless of where they were borrowed from. You can return books to return boxes or hatches round-the-clock. You can also return books by post, contact information.

You can pay fees related to the borrowing services online. You can also pay fees at the customer service desk .

Also remember the possibility of universal borrowing from the National Repository Library.

E –resources are available also during the summer, from home you can access them via a remote access connection.

For summer studying we offer a peaceful reading room and spaces for group work and studying. In addition, you can use of the machines and devices at the library.

At the Kuopio campus the renovation work continues throughout the summer thus some noises can be heard at the library as well. We apologise for any inconvenience caused by the renovation work. Earplugs are available at the library.

Our campus libraries are open to everyone!

Welcome!

sun

Eeva Abell

Information Service Advisor, Customer Services

Tuula Rissanen

Information Specialist, Customer Services

 

Mainokset

Koha-kirjastojärjestelmän kehitys maailmalla ja Suomessa

Koha-seminaari 21.-22.5.2015

Koha-seminaari 21.-22.5.2015 Rebekka Pilppula

Joensuun seutukirjasto järjesti Suomen ensimmäinen Koha-kirjastojärjestelmäseminaarin Joensuussa 21.-22.5.2015. Avoimen lähdekoodin Koha-järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön seutukirjastossa kesäkuussa 2014. Osallistuimme seminaariin kiinnostuneina kuunteluoppilaina, koska tieteellisissä kirjastoissa tutkitaan eri kirjastojärjestelmävaihtoehtoja nykyisen järjestelmän uusimiseksi lähivuosina. Koha on muitten rinnalla yksi varteenotettava vaihtoehto järjestää ainakin painetun aineiston hankinta, metatiedon tuottaminen ja käytön perustoiminnot joko kokonaan tai osittain. Itä-Suomen yliopiston kirjastossa pohditaan muitten tieteellisten kirjastojen tavoin, miten palvelut pystyttäisiin tulevaisuudessa järjestämään kustannustehokkaasti mahdollisimman joustavalla ja modernilla järjestelmäkokonaisuudella. Kirjastojärjestelmä on yksi tärkeä osa tässä kokonaisuudessa.

Seminaarin pääpuhuja, ranskalainen Paul Poulain, kertoi Koha-järjestelmän osin vaiherikkaasta ja dramaattisesta kehityksestä nykyiseen versioonsa. Avoimen lähdekoodin järjestelmiä tuottavat aktiiviset kehittäjäyhteisöt, joitten toiminta perustuu suurelta osin vapaaehtoistyöhön. Päätöksentekoa varten kehittäjäyhteisöllä on kuitenkin oltava jonkinlainen järjestelmä ja avainhenkilöt, jotka vastaavat tuotteen versiohallinnasta ja kehitystyön organisoinnista. Koha-kehittäjäyhteisö oli kriisissä v. 2008-2009, jolloin ohjelmisto oli joutua kokonaan kaupallisten yritysten haltuun ja lähdekoodi ei olisi ollut enää avointa. Vuonna 2010 osa kehittäjäyhteisöstä päätti irtautua kaikista kaupallisista yrityksistä ja edetä avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisön alkuperäisten periaatteitten mukaisesti. Sen vuoksi markkinoilla on nyt kaksi eri Koha-tuotetta, kehittäjäyhteisön hallinnoima aidosti avoimen lähdekoodin versio ja kaupallisen yrityksen hallinnoima suljetun lähdekoodin versio. Suomessa käytetään aidosti avoimen lähdekoodin ohjelmaversiota, jonka kehitystyön tulevaisuus näyttää tällä hetkellä vakaalta ja hyvin organisoidulta.

Muut ulkomaalaiset puhujat esittelivät Koha-järjestelmän nykyisiä ja tulevia käyttötapoja omissa organisaatioissaan. Sonia Bouis kertoi, kuinka Koha-järjestelmän käyttöönotto suunniteltiin ja toteutettiin Jean Moulin Lyon 3 –yliopistossa Ranskan Lyonissa. Koha on ollut heillä nyt tuotantokäytössä muutaman vuoden ja siitä käytetään lähes kaikkia olemassa olevia toimintoja. He osallistuvat nyt myös aktiivisesti kehittäjäyhteisön toimintaan. Tukholman yliopistossa (Inga Nyman Ambrosiani) ja Oslon yleisessä kirjastossa (Arve Søreide) on tehty päätökset ottaa Koha osaksi suurempaa järjestelmäkokonaisuutta. Kohaa käytetään palvelujen tuottamiseen vain soveltuvin osin ja osa myös Kohassa olemassa olevista toiminnoista hoidetaan muitten, kirjastojen tarpeita paremmin vastaavien järjestelmien avulla. Monet näistä järjestelmistä ovat olleet organisaatioissa käytössä pitkään ja osaa niistä käytetään kirjaston lisäksi muissa organisaation yksiköissä. Molemmat käyttöönottoprojektit ovat kesken, eikä kaikkia päätöksiä järjestelmäkokonaisuuden koostamisesta ole lopullisesti tehty. Mielenkiintoisimmalta kuulosti Oslon yleisen kirjaston suunnitelma rakentaa metadatan tuottamista varten Open Linked Data –pohjainen oma järjestelmä, josta kirjastojärjestelmän tarvitsema metadata muunnetaan MARC-formaattiin kirjastojärjestelmätoimintoja varten. Kirjaston palveluissa tullaan hyödyntämään tietovarannossa olevaa linkitettyä metatietoa monin eri tavoin, mm. aineistosuositusten tuottamiseen sekä saman teoksen eri ilmiasujen tietojen linkittämiseen ja esittämiseen.

Ari Mäkiranta

Ari Mäkiranta

Suomessa Koha-järjestelmää käyttää tällä hetkellä yksi suurempi organisaatio, Joensuun seutukirjaston koordinoima Vaara-kirjastot. Vuoden 2015 loppuun mennessä mukana ovat kaikki Pohjois-Karjalan yleiset kirjastot. Ari Mäkiranta kertoi Kohan käyttöönotosta, nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista seutukirjastossa. Toisena seminaaripäivänä järjestelmän ominaisuuksia esiteltiin lyhyesti ja osallistujilla oli mahdollisuus esittää konkreettisia kysymyksiä ohjelmiston toiminnasta. Joensuun seutukirjasto on mm. kehittänyt Kohaan osakohteitten käsittelyn, jota tarvitaan Suomessa sekä yleisissä että tieteellisissä kirjastoissa. Tulevaisuudessa kehittämiskohteita ovat mm. maksutoiminnot, lehtivarausten käsittely sekä Kohan integrointi kansallisiin palveluihin. Näitä ovat mm. Finna-tiedonhakuportaali, Melinda-metatietovaranto ja Asteri-auktoriteettitietokanta.

Viisi yleisten kirjastojen maakuntakirjastovetoista kimppaa ovat aloittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Kohti Kohaa –hankkeen. Tavoitteena on Kohan käyttöönotto kaikissa näissä viidessä suuressa kimpassa ja samalla luoda Koha-kehitystyötä varten tarvittava päätöksenteko- ja hallinnointimalli. Tämänhetkinen suunnitelma on perustaa Koha-Suomi Oy, jonka puitteissa kehitystyötä ja ohjelmaversioitten hallintaa tullaan tekemään. Muutkin organisaatiot voivat myöhemmin liittyä mukaan Koha-Suomi Oy:n ja Koha-kehittäjäyhteisön toimintaan. Tällä hetkellä ei pystytä sanomaan, voisivatko kirjastot eri sektoreilta toimia saman yhtiön puitteissa, jos esim. tieteelliset kirjastot päättäisivät ottaa Koha-järjestelmän käyttöön. Kehittäjäyhteisön toiminta on kaikille avointa.

Mielenkiintoisen seminaarin esitykset tulevat videoina katsottaviksi Kirjastokaistalle.

 

Harri Kalinen

tietoasiantuntija, verkkoresurssipalvelut

 

Antti Laurila

tietojärjestelmäasiantuntija, verkkoresurssipalvelut

Tuutorointisihteerille lisää partaa ja muita toiveita

Joensuun kampuskirjaston suunnitelmissa on uudistaa lehtisali viihtyisäksi ajanviettopaikaksi, ikään kuin kirjaston omaksi olohuoneeksi. Lehtisali on kampuksen paraatipaikalla, tila josta näkyy ja joka näkyy moneen suuntaan. Tältä tämä käyntikorttimme sisääntulo näyttää nyt:

Kuva: Riitta Holopainen

Kuva: Riitta Holopainen

Joitakin ideoita tilan suhteen meillä jo on. Salissa mm. tulevat säilymään nykyiset lehdet sekä tulostusmahdollisuus. Verkkosanomalehtiä varten hankitaan tabletteja.

Halusimme kuitenkin kysyä myös asiakkaiden mielipiteitä. Palautekanavaksi valjastettiin tilan lasiseinä. Seinään on kiva piirrellä, se huomattiin. Siinäpä jo ajatusta tulevaan tilaan.

Toiveet voisi kokonaisuutena tiivistää tähän näkemykseen:

”A nice place to chill and relax without the pressure and silence related with the library”

Sisustukselta toivottiin yleisesti pehmeyttä, mukavuutta, paljon istumapaikkoja, sohvia, säkkituoleja. Lisäksi haluttiin taidetta, verhot, tyynyjä, viherkasveja, matto, lamppuja.

Säkkituolit ovat kuuma kysymys. Tila kuitenkin näkyy yliopiston ns. juhla-aulaan: kuinka edustava tulisi sisutuksen olla sitä ajatellen? Ja ovatko säkkituolit lopulta edes kovin mukavia istuinpaikkoja? Näitä kuitenkin toivottiin tosi paljon, harkitaan siis vakavasti.

Itselleni yllätyksenä tuli, kuinka paljon tilaan toivottiin erilaisia toiminnallisuuksia, kuten pelejä, lastennurkkaus, kirjanvaihtopiste, jumppavälineitä, lipaskeräys, veden/kahvinkeittomahdollisuus, radio… Paljon mukavia ajatuksia! Ainakin osa näistä toteutuu varmasti. Henkilökohtaisesti aion lisäksi varmistaa, että jonkinmoinen kirjastokissa hommataan.

Kuva: Riitta Holopainen

Kuva: Riitta Holopainen

Vaikeamminkin toteutettavia toiveita esitettiin: lisää aurinkoa, olutta, tuutorointisihteerille lisää partaa – ei taida kirjastolla olla sananvaltaa tähän. Röökikoppiakaan ei rakenneta, vaikka kirjojen palautuslaatikossa olisi kyllä jo tuuletusluukku valmiina.

Kiitos kaikista ideoista! Seinä on nyt putsattu, mutta voit edelleen antaa palautetta, vaikkapa tähän blogiin tai kirjaston tiskille. Toivottavasti syksyllä jo päästään tositoimiin muutostöissä.

Laura Parikka

tietoasiantuntija

Uusi Ellibs nyt käytössä!

Uusittu Ellibsin e-kirjapalvelu on nyt käytössä osoitteessa: https://www.ellibslibrary.com/uef.

Tutustu Ellibsin uusiin ominaisuuksiin.

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online Recourse Services