Westlaw’n käyttöliittymä uudistuu

Yliopiston kirjasto on jo useiden vuosien ajan tarjonnut pääsyn keskeiseen oikeustieteiden matriaalipankkiin Westlaw International. Kyseessä ei ole tietokanta vaan lukuisten oikeustieteellisten tietokantojen portaali. Sen perinteinen käyttöliittymä on ollut aika arkaainen, ja lisäksi se on väkisin vienyt ensin Westlaw’n uutissivulle, vaikka koko uutispakettia ei ole meille edes ostettu.

Amerikkalaiset juristit ovat jo vuosien ajan saaneet käyttää kehittyneempää käyttöliittymää WestlawNext, ja nyt se on avattu myös kansainvälisille käyttäjille. Kun nyt menet esim. Nellin kautta (pääsee sinne Finnastakin) Westlaw’hon, niin joudut edelleenkin joka kerta ensin sitoutumaan käyttöehtoihin. Näkee kyllä että amerikkalaisten juristien kanssa ollaan tekemisissä:

Westlaw1Mutta nyt päästään sitten suoraan kansainvälisille sivuille, ja uusi käyttöliittymä on entistä huomattavasti selkeämpi:

Westlaw2Suuri osa Westlaw’n käyttäjistä etsinee lehtiartikkeleita, ja nyt ne kaikki löytyvät linkin Journals takaa:

Westlaw3

Entisessä käyttöliittymässä piti tässä vaiheessa vielä osata valita oikea tietokanta, ja esim. lehti The Economist oli eri tietokannassa kuin suurin osa muista. Nyt voi etsiä suoraan yläreunan Search-toiminnolla, ja käyttöliittymä vielä ystävällisesti antaa suosituksiakin:

Westlaw4

Mutta valitettavasti lehtiä ei edelleenkään pääse selailemaan numeroittain (kuten oikeissa lehtitietokannoissa), vaan niihin voi vain tehdä hakuja, joko perushakuja:

Westlaw5

tai tarkennettuja hakua. Mutta jälkimmäinenkin on nyt helppokäyttöisempi:

Westlaw6

 

Lisätietoja: Tietoasiantuntija Tapani Toivanen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto

 e-mail:tapani.toivanen[at]uef.fi

Mainokset

Virhe JBI CoNNECT+ -viitteiden viemisessä RefWorksiin / Error in exporting references from JBI CoNNECT+ to RefWorks

Viitteiden suorasiirto JBI CoNNECT+ -tietokannasta (Ovidin käyttöliittymä) RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmään ei toimi oikein, vaan tuottaa tyhjiä viitteitä. Ovid selvittää ja korjaa virhettä.

The direct export of references from JBI CoNNECT+ database (Ovid user interface) to RefWorks reference management software results in blank references. Ovid is currently working on rectification.

Uusi oikeustieteellinen tietokanta Karnov Juridik

Vuoden alusta saimme käyttöön uuden oikeustieteisiin keskittyvän tietokannan nimeltä Karnov Juridik.

Kuten nimikin paljastaa, tietokanta on ruotsalainen ja sisältää kaiken Ruotsissa voimassa olevan lainsäädännön sekä sikäläisen korkeimman oikeuden, hovioikeuksien, korkeimman hallinto-oikeuden ja muiden erikoistuomioistuinten oikeuskäytännön. Yliopistomme lunastama paketti sisältää seuraavat osiot:

 • Karnov: mm. konsolidoitu voimassa oleva lainsäädäntö (lait ja asetukset, n. 1110:n osalta kommentaareineen), Praxis (= eri tuomioistuinten oikeuskäytäntö), lainsäädännön esityöt, viranomaisjulkaisuja ja asiakirjamalleja
 • Karnov Nyheter: vuonna 2008 perustettu juristien uutispalvelu, jolla on päivittäin noin 25000 käyttäjää ja johon tuotetaan Karnovin omia uutisjuttuja
 • Lexino: oikeusanalyysejä ja syväkommentaareja
 • PACTA: sopimus- ja yritysoikeutta, mm. sopimusmalleja ja kommentaareja
 • EU-rätt: EU-oikeus Ruotsin kannalta
 • EU-initiativ: EU-oikeuden uutispalvelu
 • Tingsrättsdomar: Ruotsin käräjäoikeuksien tuomiot vuodesta 2013 ja valikoima tuomioita vuodesta 2008 lähtien
 • Förvaltningsrättsdomar: hallinto-oikeuksien tuomiot vuodesta 2013 ja valikoima tuomioita vuodesta 2008 lähtien
 • neljä oikeusalan lehteä
  • Ny Juridik 1994-
  • Svensk Juristtidning 1990-
  • Skattenytt 1990-
  • Juridisk Publikation 2009-

Tietokannan käyttöohjeita löytyy tästä linkistä (tosin ruotsiksi, mutta sillä kielellähän se on koko tietokantakin…).

Aikaisemmasta tiedosta poiketen oikeustieteet ovat halunneet jatkaa myös Westlaw-tietokannan tilausta tämän vuoden ajan. Siihen on luvassa tämän vuoden aikana myös uusi käyttöliittymä WestlawNext (joka toivottavasti on nykyistä selkeämpi). Nyt on siis hyvää aikaa vuoden loppuun asti testata kumpiko, Karnov Juridik vai Westlaw, olisi meidän yliopistollemme hyödyllisempi. Molempiin meillä ei taida olla pitemmällä tähtäimellä varaa…

 

Tietoasiantuntija Tapani Toivanen

Vuodenvaihteen e-aineistomuutoksia / Changes in databases: Agricola, Medline, PsycARTICLES

ProQuestin monialaisen tietokantapaketin konsortiotilaus on uudistettu vuoden vaihteessa. Maataloustieteiden viitetietokanta Agricola ei valitettavasti enää sisälly kansallisen elektronisen kirjaston FinElibin neuvottelemaan pakettiin.  Paketista jää pois myös lääketieteen Medline-tietokanta, mutta sen käyttö jatkuu toisen välittäjän (OVID) kautta.

Psykologian PsycARTICLES-lehtitietokannan välittäjä vaihtuu kilpailutuksen seurauksena. OVIDin käyttöliittymässä toiminut palvelu on jatkossa käytettävissä ProQuestin käyttöliittymässä.

Lisätietoja: nelli@uef.fi

**********************
The consortial subscription of the ProQuest’s multidisciplinary database package has been renewed. Unfortunately, the reference database Agricola (mainly agriculture) is no longer included into the package negotiated by the Finnish National Electronic Library FinElib. In addition, the medical database Medline is no longer included into the subscribed package, but you can still access it via another supplier (OVID).

The supplier of the psychological journal database PsycARTICLES has changed. From now on, the PsycARTICLES can be used on ProQuest’s interface instead of OVID’s interface.

For more information: nelli@uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services

 

20 vuotta Suomen Euroopan unioniin liittymisestä

EilEU-starisenä uudenvuodenpäivänä Suomelle tuli 20 vuotta täyteen EU-maana.  Eduskunnan kirjasto on laatinut tietopaketin Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja siinä kerrotaan kaikki jäsenyysprosessin vaiheet jäsenyyden hakemisesta aina EU-jäsenyyden lopulliseen käsittelyyn eduskunnassa. Mukana on myös mm. kirjallisuusviitteitä ja Ylen Elävän arkiston videoita.

Seuraava teksti on kopioitu suoraan Eduskunnan kirjaston laatimasta tiedotteesta (muistakaa, yliopistomaailmassa  ei saa plagioida vaan lähde on aina mainittava!):

”Suomen läntiseen integraatioon liittymistä koskeviin asennemuutoksiin vaikutti Neuvostoliitto-kaupan romahdus 1980-luvun lopulla ja clearing-kaupan loppuminen sekä vuodesta 1991 alkaen Suomen talouselämän lama. Taustalla vaikuttivat myös idänsuhteisiin perustunut ulkopolitiikka, YYA-sopimuksen päättyminen ja Suomen puolueettomuus. Lopullinen asennemuutos EY:n jäsenhakemusta kohtaan tapahtui loppukesällä 1991. Sen saivat aikaan Ruotsin jättämä jäsenhakemus 1.7.1991, Neuvostoliiton vallankaappausyrityksen epäonnistuminen ja siitä alkanut Neuvostoliiton luhistuminen ja Suomen talouden syöksyn alkaminen. Suomi jätti EY-jäsenyyshakemuksen 18.3.1992.”

Itä-Suomen yliopiston kirjasto on yksi Suomen 12 EU-tallekirjastosta, vaikka me tallekirjastot alammekin vähitellen siirtyä käyttämään nimeä EU-tietopalvelu. Kirjastomme sivuilta löytyy esittely kirjastomme EU-kokoelmasta sekä EU-aiheisia linkkejä. EU-tietoutta löytyy myös European Sources Online (ESO) -tietokannasta.

Ja kannattaa tutustua myös TV:ssäkin pyörineisiin Euroopan unionin komission ”Työtä sinun hyväksesi” -videoihin jotka siis löytyvät YouTubesta.

 

Tietoasiantuntija Tapani Toivanen

E-aineistojen tilausmuutoksia / Changes to the e-resources subscriptions

Vuoden 2014-2015 vaihteessa tulee seuraavia muutoksia Itä-Suomen yliopiston e-aineistotilauksiin:

Westlaw International
Oikeustieteen Westlaw International  -palvelu korvataan ruotsalaisella Karnov juridik -palvelulla. Uudesta palvelusta tiedotetaan tarkemmin tuonnempana.

Universitetskaja Biblioteka Online (venäjänkielinen kirjallisuus)
Rusgate (Venäjä-tiedon uutis- ja markkinointipalvelu)
Molemmat tilaukset joudutaan lakkauttamaan vähäisen käytön vuoksi.

OECD.Stat  (OECDiLibrary)
Tilastopalvelun tilaus perutaan vähäisen käytön vuoksi. Tilalle hankitaan palvelusta osio OECD Health Data (OECD Health Statistics).

MUSE Premium Collection (Project MUSE)
Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden e-aineistontuottajalta MUSElta tilataan jatkossa Premium-lehtikokoelman asemesta sitä suppeampi Standard-lehtikokoelma, joka käyttötilastojen valossa näyttäisi riittävän yliopistomme tarpeisiin.

BROCKHAUS Wissensservice
Uutena online-palveluna hankitaan kokeiluluonteisesti käyttöön saksankielinen ensyklopedia BROCKHAUS Wissensservice. Palvelusta tiedotetaan tarkemmin tuonnempana.

Ebook Academic Collection (EBSCO)
Vuoden 2015 loppuun saakka on kokeilutilauksena jatkuvasti karttuva tieteellisten e-kirjojen paketti, joka sisältää noin 130 000 e-kirjaa eri tieteenaloilta. E-kirjapaketista tiedotetaan myöhemmin lisää.

Lisätietoja: nelli@uef.fi

***********************

The following changes will take place in the University of Eastern Finland’s e-resources at the turn of the year 2014-2015:

Westlaw International
Judicial service Westlaw International will be replaced with the Swedish Karnov juridik service. More news on the new service will be provided later on.

Universitetskaja Biblioteka Online (Russian literature)
Rusgate (Russian news and market information)
Both subscriptions will be terminated due to low usage rates.

OECD.Stat  (OECDiLibrary)
The subscription of statistical online service OECD.Stat will be terminated due to low usage rates. Instead of the whole service, one database OECD Health Data (OECD Health Statistics) will be subscribed.

MUSE Premium Collection (Project MUSE)
Instead of the Premium journal collection, a more limited Standard journal collection will be subscribed from the e-resources provider MUSE in the fields of humanities and social sciences. According to the usage rates it would seem sufficient for the needs of our university.

BROCKHAUS Wissensservice
German encyclopedia BROCKHAUS Wissensservice will be subscribed on a trial basis as a new online service. More news on the service will be provided later on.

Ebook Academic Collection (EBSCO)
On a trial basis, the continuously growing academic e-book package Ebook Academic Collection (EBSCO) will be subscribed until the end of the year 2015. The package includes about 130 000 e-books from different disciplines. More news on the e-book package will be provided later on.

For more information: nelli@uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online Recourse Services

Koekäytössä / Free trial: CINAHL Complete

CINAHL on yliopiston käyttöön hankittu kansainvälinen hoitotieteen ja hoitotyön viitetietokanta, joka sisältää myös terveydenhuollon hallintoa ja koulutusta käsittelevää aineistoa. Tietokantaan on linkitetty myös keskeisten hoitotieteellisten lehtien kokotekstiartikkeleita. Nyt CINAHLin laajempi versio CINAHL Complete on yliopistossa koekäytössä. Koekäyttö kestää lokakuun loppuun (31.10.2014) saakka.

CINAHL Complete sisältää viitetiedot 5 312 lehdestä (CINAHL: 3 084 lehdestä), ja kokotekstit 1 359 lehdestä (CINAHL: 70 lehdestä).

Lisätietoja

Siirry palveluun: CINAHL Complete

Anna palautetta CINAHL Complete -koekäytöstä

Kysy lisää koekäytöstä: nelli@uef.fi

Cinahl Complete v2
CINAHL is a reference tool covering the English language journal literature for nursing and allied health disciplines. Database contains mainly references and also fulltext journal articles. CINAHL is subscribed by university library, and now we have organized a free trial of more extensive version of CINAHL, CINAHL Complete. The trial is open until the end of October (31.10.2014).

The number of journals included in CINAHL Complete is 5,312 (in CINAHL: 3,084), and the number of full-text journals is 1,359 (in CINAHL: 70).

More information

Jump to the CINAHL Complete

Give feedback about the trial of CINAHL Complete

Ask more about the trial: nelli@uef.fi

Kaarina Meriläinen
tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services