KYSin tieteellinen kirjasto muuttaa – osa 5: Avaamista vaille valmis / KUH Medical Library is moving – part 5: Ready to open

Tervetuloa uuteen KYSin tieteelliseen kirjastoon maanantaista 18.1. klo 8.00 alkaen!

Kirjastossa on muun muassa

 • aulatila jossa voit lukea lehtiä paperilta tai suurelta kosketusnäytöltä sekä lainata automaatilla — viihtyisyyttä lisää viherseinä
 • palvelupiste josta voit kysyä neuvoa
 • tietokonealue, jossa on 14 laitetta yliopiston verkossa, yksi sairaalan verkossa ja yksi jolla voit selata Josku-tietokantaa sekä byod-paikkoja, joissa voit työskennellä omalla koneellasi (eduroam)
 • hiljainen tila lukupaikkoineen ja -tuoleineen
 • muunneltavaa ryhmätilaa

Welcome to the new KUH Medical Library from Monday 18th January at 8 a.m. onwards!

In the library you can find

 • a lobby area with newspapers and journals as well as a self-check-out point
 • service desk for your questions
 • computer area with 14 devices in UEF network, one in hospital network, one for Josku database searches, as well as byod (bring your own device) booths (eduroam)
 • silent room with reading booths and lounge chairs
 • convertible group work rooms

 

Tuulevi Ovaska
palvelupäällikkö / head of services
KYSin tieteellinen kirjasto / KUH medical library

 

 

 

Mainokset

KYSin tieteellinen kirjasto muuttaa – osa 3: VIIVÄSTYS / KUH Medical Library is moving – part 3: DELAY

Nyt ei mene kirjastossa niin kuin Strömsössä. Arvio uuden tilan uusien kirjahyllyjen saapumis- ja asennusaikataulusta osoittautui tänään ylioptimistiseksi. Alkuperäisen aikataulun mukaan meidän piti tällä viikolla jo hyllyttää kirjoja ja lehtiä paikoilleen, mutta hyllymme seilaavatkin vielä maailman merillä.

Koska kirjasto on edelleen tupaten täynnä neljän muuttolaatikon torneja, on tilassa ahdasta eikä aineisto ole saatavilla. Avauspäivä siirtyy viikolla ja on nykyisen tiedon mukaan maanantai 18.1.2016. Olemme pahoillamme, mutta toivomme, että hyvää kannattaa odottaa.

Things do not always turn out as planned. Today we learned that the estimated time of the arrival and mounting of the new shelves of the new library was too optimistic. We were supposed to be shelving the books and periodicals this week, but the shelves are still sailing.

The library is full of removal box turrets and therefore cramped, with no access to the books and journals. We have to postpone the opening day by one week so that, according to current information, we will open on Monday 18th January, 2016. We are sorry and we hope the new library is worth waiting.

Tuulevi Ovaska
palvelupäällikkö/head of services
KYSin tieteellinen kirjasto/KUH medical library

Kesäasiaa kirjastosta

Olemme avoinna koko kesän. Tarkista kampuskirjastojen ja KYSin tieteellisen kirjaston aukioloajat ja poikkeusaukioloajat kotisivulta.

Poikkeukset:

 • Kuopion kampuskirjaston lukusali on poissa käytöstä yliopiston remontin vuoksi 1.6. -30.6.2015. Kirjaston muut tilat ovat käytettävissä normaalisti. Pahoittelemme remontista aiheutuvaa häiriötä!
 • Kesälauantaisin olemme kiinni.
 • Keskiviikkoisin Joensuun ja Kuopion kampuskirjastot ovat auki klo 18.
 • Savonlinnan kampuskirjaston aukioloissa on rajoituksia kesällä. Kirjasto on kokonaan kiinni 29.6. -24.7.
 • Kesäaukioloajat alkavat 1.6. ja päättyvät 31.8.

Asiantuntevaa palvelua, opastusta ja neuvontaa on tarjolla kirjaston aukioloaikoina. Kysy myös chatissa!

Joskussa voit uusia lainojasi ja tehdä varauksia. Tule lainaamaan kesän kirjat! Kirjat voit palauttaa kaikkiin kirjaston toimipisteisiin riippumatta siitä mistä toimipisteestä olet ne lainannut tai palautuslaatikoihin tai -luukkuihin ympäri vuorokauden. Voit lähettää kirjat myös postin kautta, yhteystiedot.

Lainaukseen liittyvät maksut maksat verkon kautta tai asiakaspalvelussa.

Muista myös yhteislainaus Varastokirjastosta.

E -aineistot ovat käytössä, kotoa käsin etäkäyttöyhteydellä.

Kesäopiskeluun tarjoamme rauhallisen lukusalin, ryhmätyö- ja työskentelytilat sekä kirjastossa olevat koneet ja laitteet.

Kuopion kampuksella tehdään remonttia koko kesän, joten remontin ääniä kantautuu kirjastoonkin. Pahoittelemme remontista aiheutuvaa haittaa. Kirjastossa on saatavana korvatulppia.

Kampuskirjastomme palvelevat kaikkia kesäloman viettäjiä!

Tervetuloa!

sun

Eeva Abell

tietopalveluneuvoja, asiakaspalvelut

Tuula Rissanen

ma.tietoasiantuntija, asiakaspalvelut

 

Summer at the library

We will be open the whole summer. Check the campus libraries’ and KUH library’s opening hours and exceptional opening hours from the library’s home page.

Exceptions:

 • Kuopio Campus Library’s reading room will be out of use 1.6. -30.6.2015 due to renovation work. Library’s other spaces are at your disposal as before. We apologise for any inconvenience caused by the renovation work!
 • During the summer we will be closed on Saturdays.
 • On Wednesdays Joensuu and Kuopio campus libraries will be open until 6pm.
 • Savonlinna campus library will be closed 29.6. -24.7.
 • Summer opening hours start 1.6. and end 31.8.

Expert services, guidance and instructions are available during the library’s opening hours. You can also ask for help in the library’s chat!

In the Josku database you can renew your loans and make reservations. Come and borrow the books for the summer! You can return the UEF library’s books to all of the campus libraries and KUH Medical Library regardless of where they were borrowed from. You can return books to return boxes or hatches round-the-clock. You can also return books by post, contact information.

You can pay fees related to the borrowing services online. You can also pay fees at the customer service desk .

Also remember the possibility of universal borrowing from the National Repository Library.

E –resources are available also during the summer, from home you can access them via a remote access connection.

For summer studying we offer a peaceful reading room and spaces for group work and studying. In addition, you can use of the machines and devices at the library.

At the Kuopio campus the renovation work continues throughout the summer thus some noises can be heard at the library as well. We apologise for any inconvenience caused by the renovation work. Earplugs are available at the library.

Our campus libraries are open to everyone!

Welcome!

sun

Eeva Abell

Information Service Advisor, Customer Services

Tuula Rissanen

Information Specialist, Customer Services