Oxford Reference Online: hakuteoksia / reference works

Kuka on Kunda? Mitä tarkoittaa HWUDB? Mikä on alta? Vastaukset selviävät Oxford University Pressin julkaisemasta hakuteoskokoelmasta Oxford Reference Online Premium. Premium-kokoelma sisältää yli 200 sanakirjaa ja muita hakuteoksia lukuisilta tieteenaloilta (eri painokset mukaan lukien nimekkeitä on lähes 300). Kirjasto on vastikään hankkinut kokoelman yliopiston käyttöön. Premium-kokoelma on viety Nelli-portaaliin nimellä Oxford Reference Online Premium Collection. Nimekkeittäin kokoelman julkaisut löytyvät myös Josku-tietokannasta sekä UEF-Finna-hakupalvelusta.

Nimekelista Excel-taulukkona (katso 2. välilehti: OR Premium Title List, sarake A)

Siirry Oxford Reference Online Premium –kokoelmaan

ORO-valmis1

Who is Kunda? What does HWUDB mean? What is alta? Answers could be checked from the reference work collection called Oxford Reference Online Premium. The Premium Collection offers a huge range of fully-indexed, extensively linked, up to date, and cross-searchable dictionary, language reference, and subject reference works published by Oxford University Press, including detailed information across a broad subject range from titles in the world-renowned Oxford Companions series. The size of the collection is more than 200 titles (almost 300 when counting all editions). Oxford Reference Online Premium Collection  can be found on Nelli portal of the University of Eastern Finland Library.  All titles with full text links can be found on Josku database as well on UEF-Finna search service.

Title list on Excel sheet (see Tab 2: OR Premium Title List, Column A)

Jump to the Oxford Reference Online Premium Collection

Lisätietoja / For more information: nelli (at) uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services

 

Mainokset

Uusia MOT-sanakirjoja / New MOT dictionaries

MOT-sanakirjaperheemme on saanut lisäystä! Käyttöön on hankittu kaksi uutta sanakirjaa: MOT Nordic ja MOT Schildts Finlandssvensk ordbok. MOT Nordic on kuusikielinen sanakirja, joka kattaa englannin lisäksi viisi pohjoismaista kieltä: islannin, norjan, ruotsin, suomen ja tanskan. Jokaiseen sanaan liittyy englanninkielinen selitys. MOT Schildts Finlandssvensk ordbok on suomenruotsin sanakirja. Se sisältää suomenruotsille ominaiset sanat ja sanonnat sekä käyttösuosituksia. Sanakirja perustuu Schildts Förlags Ab:n kustantamaan sanakirjaan Finlandssvensk ordbok.

Lisätietoja: http://mot.kielikone.fi/mot/uef/netmot > Tietoja sanakirjoista > MOT Nordic / MOT Schildts Finlandssvensk ordbok

************

University of Eastern Finland has purchased two new MOT dictionaries: MOT Nordic and MOT Schildts Finlandssvensk ordbok. MOT Nordic is a compact dictionary which covers English and five Nordic languages: Finnish, Swedish, Danish, Norwegian, and Icelandic.  MOT Schildts Finlandssvensk ordbok is a dictionary of Finnish spoken in Finland.

For more information: http://mot.kielikone.fi/mot/uef/netmot > About dictionaries > MOT Nordic / MOT Schildts Finlandssvensk ordbok (in Swedish)

Kaarina Meriläinen
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services