Bongaa sohva

Joensuun kampuskirjaston tilojen asiakasystävällisyys ja viihtyisyys on saanut kauniin kruunun uusitusta lehtisalista, jota nykyisin olohuoneeksi kutsutaan. Tila onkin jo löytänyt muotonsa ja käyttäjänsä. Virallisia avajaisia vietetään huhtikuun alkupuolella, joten siitä lisää tuonnempana.

olkkari

Sivutuotteena olohuoneprojektista jäi yli muutama punainen ja musta sohva. Koska aina ei ole mukava lukea pöydän ääressä asennossa istuen, nämä sohvat ripoteltiin ympäri kirjastoa erityisesti paikkoihin, joissa katse voisi välillä viivähtää myös ikkunasta näkyvässä maisemassa. Joko sinä olet ehtinyt löytää ne? Sohvat ovat kurssikirjalukusalissa, 2A- ja 2B-saleissa sekä kolmannen kerroksen tasanteella.

sohva2B

Mitä muuta voisimme tehdä tilojen parantamiseksi? Anna palautetta, esitä toiveita.

Suuriin taloudellisiin satsauksiin ei aina ole mahdollisuuksia, mutta ajan kanssa moni asia onnistuukin. Eikä hyvä idea välttämättä vaadi toteutuakseen suuria summia.

 

Laura Parikka

Tietoasiantuntija

Mainokset

Muutoksia ja ongelmia Suomen Laki -hakupalvelun e-kirjoissa

​Talentum on linkittänyt Verkkokirjahylly-palvelun e-kirjat Suomen Laki –palveluun. Samalla kaikki Suomen Laki –palvelun e-kirjat on siirretty Verkkokirjahyllyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pääsy sekä entisiin Suomen Laki -palvelun e-kirjoihin että Verkkokirjahyllyn e-kirjoihin toimii jatkossa kummastakin mainitusta palvelusta.

Muutostöiden vuoksi voi edelleen ilmetä ongelmia Suomen Laki -hakupalvelun e-kirjojen avautumisessa. Lisäksi osa Josku-tietokannan ja Finna-hakupalvelun e-kirjalinkityksistä Suomen Laki -palveluun ei tällä hetkellä toimi.  Kirjat avautuvat parhaiten Nelli-portaalin kautta: ensin etsimällä Nellistä tietokantana joko Suomen Laki tai Verkkokirjahylly, ja sitten selaamalla kirjavalikoimaa.

Pahoittelemme muutostöistä aiheutuvaa haittaa!

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija
Verkkoresurssipalvelut

UEFin kirjaston lehtikokoelmat karttuivat Sage Premierillä

Sage

Iloitkaa tieteen ja taiteen ystävät, sillä yliopiston kirjasto on tilannut vuodeksi 2016 monialaisen Sage Premier –kausijulkaisupaketin. Löytyy sosiologiaa, lääketiedettä, kulttuurintutkimusta, politiikkaa, businessia, sukupuolentutkimusta, kasvatustiedettä – vain muutamia tieteenaloja mainitakseni. Aiemmin tilattujen Sagen lehtien lisäksi pakettiin sisältyy noin 550 uutta nimekettä. Suurin osa lehdistä tarjoaa myös kattavan arkiston vanhoihin numeroihin aina vuoteen 1999 saakka niiltä osin kuin vanhat vuosikerrat ovat saatavilla. Lehdet ovat jo löydettävissä ja käytettävissä Nelli-portaalin lehtihaun kautta.

Sage Premierin nimekkeet ja vuosikerrat vaikuttavuuskertoimineen (Impact Factor): http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/SAGE/Sage%20Premier%202012%20Lehtilista%20vuodelle%202016.xlsx

 

Rejoice, friend of science and arts, for University of Eastern Finland Library has subscribed to interdisciplinary Sage Premier journal collection for the year 2016. This means that approximately 550 new journals are added to our collection. If available, most of the journals offer access to previous volumes back to 1999. The journals can be found via UEF Nelli portal.

The titles with their Impact Factor and archive information can be found here: http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/SAGE/Sage%20Premier%202012%20Lehtilista%20vuodelle%202016.xlsx

 

Lisätietoja / for more information: nelli@uef.fi

Harri Parviainen
tietoasiantuntija / Information Specialist

 

Muutoksia kirjaston kokoelmissa 2016

Tieteellisten julkaisujen kustannukset ovat karkaamassa ulottumattomiin, varsinkin aikana jolloin yliopistojen rahoitusta leikataan rajusti. Digitaaliset aineistot ovat tehostaneet tieteellistä julkaisemista, mutta samalla julkaisujen hinnat ovat nousseet merkittävästi. Hankinnan tilannetta huonontaa myös heikkenevä euron suhde dollariin; suurin osa kansainvälisestä tiedejulkaisemisesta on amerikkalaisten käsissä.

Suuret tiedekustantajat tahkoavat voittoja, joille muut tuotannon ja talouden alat voivat vain olla kateellisia. Tieteelliselle kustantamiselle yritetään rakentaa vaihtoehtoja, mutta toistaiseksi open access ­-julkaiseminen ei ole saanut tilausmaksuja alenemaan.

Itä-Suomen yliopiston kirjastokin joutuu karsimaan vähän käytettyjä aineistoja. Suuriin leikkauksiin ei vielä ole ollut tarvetta, mutta tilanne saattaa jatkossa muuttua. Joissakin yliopistoissa lehtikokoelmista on jo nyt leikattu 10 % ja aineistomäärärahoista kokonaisuudessaan jopa 30%

Suurin osa UEFin käytössä olevasta tieteellisestä aineistosta tilataan Kansalliskirjaston alaisuudessa toimivan FinELibin (Finnish National Electronic Library) konsortiosopimusten avulla. Finelibin sopimukset hillitsevät kustannusten nousua, mutta ovat silti 3-5 % vuodessa. Muualta tilattujen aineistojen hinnat ovat nousseet tyypillisesti 5-9 % vuodessa, mutta jopa 20-30 % korotukset ovat mahdollisia.

Kokonaisuutena UEFissa on kuluvana vuonna paremmat ja laajemmat tietoaineistot kuin koskaan aikaisemmin. Joitakin lakkautuksia on kutenkin jouduttu tekemään. Perusteena on käytetty hankintahintaa, käytön laajuutta sekä näiden yhdistelmänä yhden käyttökerran hintaa. Lisäksi on arvioitu aineiston tarpeellisuutta verrattuna yliopiston strategisiin tavoitteisiin, ja tarvittaessa on myös käyty keskusteluja tiedelaitosten kanssa.

Muun muassa seuraavien aineistojen tilaukset lopetettiin vuoden 2016 alusta:

Aleksi, MOT Proofing, Grove Art Online, Grove Music Online, Dictionary of Natural Products, HS-verkkoarkisto (kesällä 2016). Lisäksi lopetettiin 43 lehden tilaukset. Osa näistäkin ilmestyy open access -muodossa verkossa.

Vastapainoksi kokoelmia on myös laajennettu kysyttyjen tiedelehtien ja e-kirjapakettien osalta. Näistä kerrotaan tarkemmin tulevissa kirjaston blogeissa.

Lisätietoja:

palvelupäällikkö Jukka Kananen

S__9A89

KYSin tieteellinen kirjasto muuttaa – osa 5: Avaamista vaille valmis / KUH Medical Library is moving – part 5: Ready to open

Tervetuloa uuteen KYSin tieteelliseen kirjastoon maanantaista 18.1. klo 8.00 alkaen!

Kirjastossa on muun muassa

  • aulatila jossa voit lukea lehtiä paperilta tai suurelta kosketusnäytöltä sekä lainata automaatilla — viihtyisyyttä lisää viherseinä
  • palvelupiste josta voit kysyä neuvoa
  • tietokonealue, jossa on 14 laitetta yliopiston verkossa, yksi sairaalan verkossa ja yksi jolla voit selata Josku-tietokantaa sekä byod-paikkoja, joissa voit työskennellä omalla koneellasi (eduroam)
  • hiljainen tila lukupaikkoineen ja -tuoleineen
  • muunneltavaa ryhmätilaa

Welcome to the new KUH Medical Library from Monday 18th January at 8 a.m. onwards!

In the library you can find

  • a lobby area with newspapers and journals as well as a self-check-out point
  • service desk for your questions
  • computer area with 14 devices in UEF network, one in hospital network, one for Josku database searches, as well as byod (bring your own device) booths (eduroam)
  • silent room with reading booths and lounge chairs
  • convertible group work rooms

 

Tuulevi Ovaska
palvelupäällikkö / head of services
KYSin tieteellinen kirjasto / KUH medical library

 

 

 

KYSin tieteellinen kirjasto muuttaa – osa 4: Hyllyt / KUH Medical Library is moving – part 4: Shelves

Maanantaina 11. tammikuuta KYSin tieteellisen kirjaston uudet mustavalkoiset kirjahyllyt vihdoinkin saapuivat. Vaikka suurin osa aineistoista onkin jo sähköisiä, tarvitaan myös hyllyjä edelleen.

Vielä riittää tekemistä loppuviikoksi, että kirjasto saadaan valmiiksi asiakkaita varten ennen ensi maanantaita. Kirjat ja lehdet on hyllytettävä, sähkö- ja IT-ihmisillekin on  töitä, mutta alkaa tämä jo kirjastolta näyttää.

On Monday 11th January the new black-and-white book shelves of KUH medical library finally arrived. Though most of the library material is in electronic format, also shelves are still important.

The library is eventually starting to look like a library, instead of a storeroom of blue plastic boxes. There is still plenty of work — like shelving, electrical and ICT installations — to be done this week, so that we will be ready to open for customers next Monday.

Tuulevi Ovaska
palvelupäälikkö / head of services
KYSin tieteellinen kirjasto / KUH medical library

Mitä e-kirjoja haluaisit kirjaston hankkivan? EBSCOhostin e-kirjojen hankintaohjelma nyt yliopiston henkilökunnan käytössä

Itä-Suomen yliopistolla on muutaman vuoden ajan ollut käytettävissä EBSCO eBook Collection –palvelun elektronisia kirjoja. Nämä käyttöömme hankitut noin 140 000 kirjaa on luetteloitu Josku-tietokantaan. Kaiken kaikkiaan EBSCO eBook Collection sisältää lähes 800 000 keskeisten tiedekustantajien e-kirjaa eri tieteenaloilta. Tarjonta palvelussa kasvaa koko ajan.

Nyt sinulla on oman tieteenalasi asiantuntijana mahdollisuus osallistua e-kirjakokoelmiemme kartuttamiseen. Vuoden 2016 alusta lähtien Itä-Suomen yliopiston henkilökunta voi nimittäin tehdä hankintaesityksiä EBSCO eBook Collectionin sisältämistä e-kirjoista EBSCOhostin kirjahankintaohjelman (EBSCOhost Collection Manager) kautta. Hankintaohjelman käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Sitä voit pyytää kirjastosta hankintaesitysohjeen  mukaisesti.

ebsco_collection_manager

Järjestelmän suuri etu on, että pääset tutustumaan e-kirjoihin jo ennen hankintaesityksen tekemistä. Voit selata kirjojen sisältöä, ja kun olet vakuuttunut jonkin kirjan tarpeellisuudesta, voit lisätä sen luomallesi hankintalistalle. Sen avulla voit myös toimittaa hankintaesityksesi kirjastolle käden käänteessä.

Yksityiskohtaiset ohjeet hankintaesitysten tekemiseen löytyvät kirjaston kotisivuilta.

Lisätietoja voi kysyä osoitteesta: kirjasto.hankinta [at] uef.fi

 

Jussi Hyvärinen, tietoasiantuntija (Opetus- ja tietopalvelut)

Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija (Kokoelmapalvelut)